Kriptogeninis jauno amžiaus insultas ir kanapių vartojimas: atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga
Cryptogenic stroke in young patients and cannabis use: case presentation and literature review

Atkočiūnas A., Jasionis A., Lengvenis G., Badaras R., Ryliškienė K.
Neurologijos seminarai 2019; 23(79): 33-38.
Santrauka

Pasaulyje apie 10 % visų išeminių insultų įvyksta jaunesniems nei 50 m. žmonėms – tai vadinama jauno amžiaus arba ankstyvuoju insultu. Šioje ligonių populiacijoje išlieka itin didelis skaičius kriptogeninių insultų, kai etiologija nenustatoma arba identifikuojamos kelios galimos priežastys, arba jų tiksli reikšmė nėra visiškai aiški, pavyzdžiui, atvira ovalinė anga. Viena iš galimų dažnėjančio ankstyvo insulto priežasčių – augantis psichoaktyvių medžiagų vartojimo mastas. Dažniausiai pasaulyje ir Lietuvoje vartojama psichoaktyvi medžiaga yra kanapės, taip pat labai didėja sintetinių kanabinoidų (populiariai angl. „spice“) vartojimas, kuris visuomenėje dažnai laikomas nepavojingu atsipalaidavimo būdu. Pirmasis židininio neurologinio deficito atvejis, susijęs su kanapių vartojimu, aprašytas dar prieš penkis dešimtmečius. Yra iškeltos kelios hipotezės, kurios galėtų paaiškinti kanapių ar sintetinių kanabinoidų vartojimo įtaką insulto etiologijai, tačiau jas įrodyti yra sudėtinga. Šiame straipsnyje aprašome kriptogeninio jauno amžiaus insulto atvejį ir apžvelgiame literatūrą apie kanapių bei sintetinių kanabinoidų vartojimo ryšį su insultu.

Raktažodžiai: kriptogeninis jauno amžiaus insultas, kanapės, sintetiniai kanabinoidai, atvira ovalinė anga.

 

Summary

Approximately 10% of ischemic strokes occur in people under the age of 50 – this is called early on set or stroke in young adults. In this patient population, there is an especially high number of cryptogenic strokes, where etiology is not identified or several causes are identified, or their exact meaning is not entirely clear, e. g., patent foramen ovale. One of the possible explanations of the increasing incidence in early onset stroke includes an increasing use of psychoactive substances. Most commonly used psychoactive substance in the world and in Lithuania is cannabis; the consumption of synthetic cannabinoids (spice), which is often considered as harmless in society, is also growing.
The first case of focal neurological deficiency associated with cannabis use was published five decades ago. There is a number of hypotheses explaining the effect of cannabis and synthetic cannabinoids use on the etiology of stroke, but their proof is difficult. In this article we present a case of cryptogenic stroke in a young patient and review literature on the relationship between the use of cannabis and synthetic cannabinoids and stroke.

Keywords: cryptogenic young stroke, cannabis, synthetic cannabinoids, patent foramen ovale.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2019.05

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2019. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai