Tranzitorinė epilepsinė amnezija
Transient epileptic amnesia

Anužytė J. S., Rutkauskaitė G., Mameniškienė R .
Neurologijos seminarai 2018; 22(77): 213-218.
Santrauka

Tranzitorinė epilepsinė amnezija yra suaugusiųjų amžiuje prasidedančios temporalinės epilepsijos forma, kuri pasireiškia pasikartojančiais atminties sutrikimo epizodais. Pirmasis tranzitorinės epilepsinės amnezijos atvejis aprašytas daugiau kaip prieš šimtą metų, tačiau plačiau nagrinėti šį sutrikimą pradėta neseniai. Diagnozei patvirtinti taikomi 1998 m. suformuluoti kriterijai: 1) pasikartojantys liudininkų patvirtinti tranzitorinės amnezijos epizodai; 2) kitos pažinimo funkcijos epizodo metu nesutrikusios; 3) epilepsijos diagnozė paremta vienu ar daugiau iš pateiktų kriterijų: a) epilepsiforminis aktyvumas (EA) miego ir (arba) būdravimo elektroencefalogramoje (EEG); b) kiti epilepsijos priepuoliai (jeigu jų pradžia ir (ar) pasikartojimas yra susiję su tranzitorinės amnezijos epizodu); c) ryškus teigiamas vaistų nuo epilepsijos poveikis. Literatūroje nagrinėjami atvejai leidžia apibendrinti klinikinius simptomus: tranzitorine epilepsine amnezija suserga vidutinio amžiaus žmonės, dažniau – vyrai; amnezijos epizodai trumpi, linkę kartotis ir dažniau ištinka tik prabudus iš miego; atminties sutrikimui būdinga mišri anterogradinė ir retrogradinė amnezijos; 65 % pacientų amneziją lydi skonio ar kvapo haliucinacijos, déjà vu jausmas, trumpo nereagavimo epizodai, automatizmai; 43 % pacientų elektroencefalogramoje registruojami epilepsiforminiai potencialai temporalinėse skiltyse; įprastai tranzitorinės epilepsinės amnezijos priepuoliai nebesikartoja vartojant net mažas vaistų nuo epilepsijos dozes, tačiau tarp priepuolių gali išlikti paspartėjęs naujos informacijos užmiršimas, tolimos atminties praradimas ir topografinės atminties sutrikimas. Tranzitorinės epilepsinės amnezijos diferencinė diagnostika yra plati, neretai diagnozuojama netiksliai ir pavėluotai. Straipsnyje aprašomi du klinikiniai tranzitorinės epilepsinės amnezijos atvejai.

Raktažodžiai: tranzitorinė epilepsinė amnezija, tranzitorinė amnezija, temporalinė epilepsija, atmintis.

 

Summary

Transient epileptic amnesia is an adult onset form of temporal epilepsy which is characterised by recurrent acute seizure-induced amnesia often accompanied by ongoing memory disturbances of autobiographical, topographical amnesia and accelerated long-term forgetting. The first case report of transient epileptic amnesia was described more than a hundred years ago. However, more extensively investigations of this type of epilepsy were started not long ago. In 1998 diagnostic criteria were formulated: 1) history of recurrent witnessed episodes of transient amnesia; 2) cognitive functions other than memory are judged to be intact during typical episodes by a reliable witness; 3) evidence for a diagnosis of epilepsy, provided by one or more of the following: (a) wake or sleep electroencephalography; (b) the co-occurrence of other seizure types (if their roughly concurrent onset and/or close association with episodes of transient amnesia suggested a connection); (c) a clear-cut response to anticonvulsant therapy. From case reports that are analysed in literature it is not difficult to summarise clinical characteristics: transient epileptic amnesia usually starts later in life, more often in men than in women; amnestic episodes are brief, recurrent and often occur upon waking; memory loss is usually mixed type with anterograde and retrograde amnesia; in 65% of patients amnesia is associated with gustatory or olfactory hallucinations, déjà vu, a brief period of unresponsiveness, automatisms; epileptiform abnormalities on electroencephalography were seen in 43% cases; although transient epileptic amnesia has an excellent response rate to anticonvulsant therapy, between episodes patients still suffer from accelerated long-term forgetting, remote memory impairment and topographical amnesia. Differential diagnostic of transient epileptic amnesia is diverse and diagnosis is usually inaccurate and overdue. Treatment with monotherapy often helps totally prevent recurrence of attacks. In the paper we review two case reports of patients with transient epileptic amnesia.

Keywords: transient epileptic amnesia, transient amnesia, temporal epilepsy, memory.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2018.27

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2018. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc tion in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre ative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai