Šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimas ir ikimokyklinio amžiaus vaikų miegas
Electronic media use and sleep in toddlerhood and preschool age

Praninskienė R., Jusienė R., Laurinaitytė I., Petronytė L., Rakickienė l., Urbonas V.
Neurologijos seminarai 2018; 22(75): 49-56.
Santrauka

Įvadas. Šiuolaikinių informacinių technologijų (IT) naudojimas gali turėti poveikį vaikų fizinei ir psichinei sveikatai. Pirmą kartą Lietuvoje atlikome didelės apimties tyrimą, kad išsiaiškintume ikimokyklinio amžiaus vaikų naudojimosi IT prietaisais ir miego problemų bei miego trukmės sąsajas.
Tiriamieji ir tyrimo metodai. Šiame tyrime išanalizavome 500 vaikų nuo 18 iki 72 mėn. amžiaus (M = 41,29, SD = 15,44) duomenis. 2017 m. balandžio – rugpjūčio mėnesiais vaikų tėvai iš įvairių Lietuvos vietovių užpildė popierines ar elektronines tyrėjų parengtas anketas. Anketą sudarė klausimai apie vaiko raidą ir socialinę aplinką, vaiko naudojimąsi IT prietaisais. Vaikų miego problemos buvo vertinamos pagal Vaiko elgesio aprašo (CBCL/1½-5) Miego sunkumų skalę.
Rezultatai. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad dauguma šio amžiaus vaikų miega 9-10 valandų per naktį. Dieną miega 95,3 % 8 val. ir mažiau naktį miegančių vaikų ir visi 7 val. ir mažiau naktį miegantys vaikai. Net 77 % vaikų kasdien miega dieną. Jaunesniems vaikams yra būdingas miego režimas, bet dažnesni prabudimai naktį. Maždaug pusės tyrime dalyvavusių vaikų miego ir poilsio zonose yra bent vienas IT prie taisas. Žemesnio išsilavinimo tėvų vaikai dažniau turi IT prietaisą kambaryje, kuriame miega, ir jiems dažniau leidžiama prieš miegą žiūrėti filmukus. Vaikai, turintys savo kambaryje IT prietaisų, sunkiau užmiega, be to, turi daugiau miego problemų (siekiančių klinikinį miego sutrikimų lygį). Naktį trumpiau miega vaikai, kurie ilgiau naudojasi kompiuteriu darbo dienomis ir laisvadieniais, be to, daugiau laiko leidžia prie įvairių IT prietaisų ekranų laisvadieniais. Ilgiau prie ekranų būnantys vaikai pasižymi didesne miego sutrikimų rizika.
Išvados. Šis tyrimas atskleidė, kad ankstyvame amžiuje IT prietaisų naudojimas prieš miegą ir jų buvimas tame pačiame kambaryje yra susijęs su miego problemomis, ilgesniu užmigimu ir sutrumpėjusiu miegu.

Raktažodžiai: informacinės technologijos, maži vaikai, miego problemos, miego trukmė.

 

Summary

Introduction and aim. The use of modern information technology (IT) can affect children’s physical and mental health. The aim of the present study was to find out how long young children use different IT devices (screens) and whether the IT usage was associated with sleep habits, routines, sleep duration and sleep problems.
Methods. We analyzed data of 500 children, whose age was between 18-72 months (M=41.29, SD=15.44). Parents of toddlers and preschool children from different regions of Lithuania were asked to fill in questionnaires about their children’s mental and physical health and the use of information technologies and screen time on workdays and weekends. The study was carried out in April-August 2017. The survey questionnaire contained questions about the child’s development, social environment, and usage of IT devices. Children’s sleep problems were assessed using the Child’s Behavior Check list (CBCL /1½-5).
Results. The study results revealed that most children’s sleep duration was 9-10 hours per night. 95.3% of children, who slept 8 hours, and all children, who slept 7 hours during night, slept also during daytime. 77% of children at this age slept during the day. Younger children had habits and routine before sleep time, but they had also more awakenings during the nighttime. About half of the children had at least one IT device in their sleeping room. Children of parents with lower education were more likely to have an IT device in the sleeping room, and they were permitted to watch movies before bedtime. Also, children who had an IT device in their sleeping room had more difficulties initiating sleep, and they had more sleep problems (reaching the borderline or clinical level). Children who were sleeping shorter than 8 hours at night were us ing computers longer during the week and on weekends, they also spent more time on other screens during the weekends. Finally, the longer over all screen time was prominent in the group of children who had the highest scores of sleep problems.
Conclusions. This study supports recent findings in other countries confirming that the use of IT in the early childhood before going to sleep and having devices in bedroom are associated with sleep problems, difficulties initiating sleep and shorter sleep duration.

Keywords: electronic media, early childhood, sleep problems, sleep duration.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2018.06

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2018. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc tion in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre ative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai