Aimovig® (erenumabum), pirmasis ir vienintelis Lietuvoje naujos CGRP receptoriaus blokatorių klasės atstovas, 2020 m. gegužės 8 d. įrašytas į kompensuojamųjų vaistų sąrašą bei įtrauktas į 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną nuo 2020 m. gegužės 25 d. (100% kompensavimas, priemoka pacientui 0,00).

Erenumabas yra 100% žmogaus monokloninis antikūnas, kuris selektyviai prisijungia prie su kalcitonino genu susijusio baltymo (angl. calcitonin gene-related peptide, CGRP) receptoriaus ir blokuoja jo aktyvumą. CGRP receptoriai yra aptinkami tose srityse, kurios susijusios su migrenos patofiziologija, pavyzdžiui, trišakio nervo mazge. Erenumabas stipriai ir specifiškai konkuruoja su CGRP dėl prisijungimo prie receptorių ir tokiu būdu šių receptorių lygmenyje slopina CGRP funkciją, tačiau nesukelia reikšmingo poveikio kitiems kalcitonino grupės receptoriams. CGRP yra neuropeptidas, kuris moduliuoja nocicepcinių impulsų perdavimo mechanizmą, ir vazodilatatorius; taigi, jis yra susijęs su migrenos patofiziologija. Erenumabas priskiriamas farmakoterapinei analgetikų grupei.

Lietuvos galvos skausmų specialistų asociacijos rekomendacijos

Erenumabas skiriamas epizodinei dažnai ir lėtinei migrenai gydyti, kai migrenos dienų yra 4 ir daugiau per mėnesį. Epizodinei migrenai rekomenduojama 70 mg pradinė dozė, kuri gali būti didinama iki 140 mg. Lėtinei migrenai rekomenduojama 140 mg pradinė ir palaikomoji dozė.

Praktinės erenumabo išrašymo rekomendacijos:

  • vaistą pagal indikacijas skiria ir pirmąkart išrašo gydytojas neurologas, turintis migrenos profilaktinio gydymo patirties, kadangi pagal šiuo metu (2020-05-25) kompensuojamųjų receptų išrašymo tvarką pirmąkart vaisto gali būti išrašoma vienam mėnesiui, antram ir trečiam mėnesiui vaistą gali išrašyti šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas arba gydytojas neurologas;
  • vaisto veiksmingumą po 3 mėn. vertina gydytojas neurologas. Esant daliniam teigiamam poveikiui, gydytojo neurologo sprendimu, vaisto veiksmingumas gali būti vertinamas pakartotinai po 6 mėn. nuo gydymo pradžios. Vėliau vaistą iki tęstinio gydymo poreikio įvertinimo gali išrašyti šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas arba gydytojas neurologas;
  • tęstinio gydymo poreikį po 12 mėn. nuo vaisto vartojimo pradžios ir vėliau kas 12 mėn. įvertina gydytojas neurologas.

Erenumabas neskiriamas nėščiosioms.
Erenumabas skirtinas atsargiai pacientams, kurie nebuvo įtraukti į monokloninių antikūnų prieš CGRP ar jo receptorių klinikinius tyrimus ir neturima duomenų apie jų saugumą:

  • kardiovaskulinėmis (blogai kontroliuojama arterinė hipertenzija, nestabili krūtinės angina, anamnezėje miokardo infarktas, aortokoronarinių jungčių operacija ar kitos širdies revaskuliarizacijos procedūros) ir cerebrovaskulinėmis (anamnezėje insultas, praeinantysis smegenų išemijos priepuolis) ligomis sergantiems pacientams;
  • žindančioms moterims;
  • alkoholiu ar psichoaktyviomis medžiagomis piktnaudžiaujantiems asmenims;
  • ligoniams su sunkia protine negalia.

Tiekiamas Aimovig® 70 mg arba 140 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje, leidžiamas kartą per mėnesį, nereikia įsotinamųjų dozių. Tinkamai apmokytas pacientas Aimovig® galės sau susileisti pats.

Įrašo autorius Neurologijos seminarai