Genomo persitvarkymai, esant įgimtiems centrinės nervų sistemos raidos sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės. Darbų apžvalga
Genome rearrangements in neurodevelopmental disorders of the central nervous system: origins, genomic mechanisms, functional and clinical consequences. Review article

Kučinskas V., Preikšaitienė E., Ambrozaitytė L., Cimbalistienė L., Utkus A.
Neurologijos seminarai 2022; 26(91): 15-26.

Santrauka

Turintieji intelektinę negalią sudaro apie 1-2 % bendros populiacijos. Tai yra viena svarbiausių socialinių ir ekonominių sunkumų sričių sveikatos priežiūros sistemoje. Intelektinės negalios genetinių priežasčių tyrimai yra sudėtingi, kadangi šios būklės yra genetiškai heterogeninės. Jas lemia daug skirtingų genetinių pokyčių, kurie dažnai pasireiškia kliniškai persidengiančiais požymiais. Siekiant nustatyti šių būklių genetines priežastis, moksliniuose tyrimuose taikomos plataus masto molekulinės technologijos. Mūsų atliktų tyrimų metu, nustatant intelektinės negalios molekulines priežastis, chromosominiai pokyčiai efektyviausiai nustatyti, taikant molekulinio kariotipavimo metodą ir naujos kartos sekoskaitos technologijomis identifikuojant patogeninius bet kurio žmogaus geno variantus. Bendradarbiaujant su kitų šalių mokslo institucijomis, atlikti retų intelektinę negalią lemiančių genetinių pokyčių klinikinių pasekmių molekuliniai ir funkciniai tyrimai leido išsamiau charakterizuoti retus žinomus ir naujus sindromus. Manome, kad naujos įžvalgos apie intelektinės negalios molekulines priežastis ir patogenezės mechanizmus gali būti naudingos ateityje kuriant gydymo galimybes.

Raktažodžiai: genomo persitvarkymai, CNS raidos sutrikimai, intelektinė negalia, Alkuraya-Kučinskas sindromas.

 

Summary

Intellectual disability affects about 1-2% of the general population worldwide, and this is the leading socio-economic problem of the healthcare system. Reasearch into the genetic causes of intellectual disability is challenging because these conditions are genetically heterogeneous with many different genetic alterations resulting in clinically indistinguishable phenotypes. Extensive molecular technologies are being used in research to determine the genetic causes of these conditions. In our research, the detection of chromosomal aberrations by molecular karyotyping and whole exome sequencing capable of uncovering pathogenic variants in any of the human genes were the main technologies used to identify the molecular causes of intellectual disability. Collaboration with foreign scientific institutions for further clinical, molecular and functional investigations of rare causes of intellectual disability has allowed the characterisation of rare known and new syndromes. We believe that new insights into the molecular causes and pathogenesis mechanisms of the intellectual disability may be useful in developing treatment options in the future.

Keywords: genome rearrangements, congenital developmental disorders, intellectual disability, Alkuraya-Kucinskas syndrome.

 

Straipsnis lietuvių kalba su santrauka anglų k. | Article in Lithuanian with English summary

DOI: 10.29014/NS.2022.26.3

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2022. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai