Neurofobija: priežastys ir mažinimo metodai
Neurophobia: causes and methods to reduce it

Jukna Š., Mameniškienė R.
Neurologijos seminarai 2021; 25(90): 187-194.

Santrauka

Neurofobija – tai medicinos studentų, rezidentų ir gydytojų patiriama neuromokslų ir klinikinės neurologijos baimė, neigiamas išankstinis požiūris, nervų ligomis sergančių pacientų vengimas ir sunkumai, pritaikant teorines žinias praktikoje. Pirmą kartą neurofobijos sąvoką 1994 m. paminėjo Ralph Jozefowicz, tačiau tik 2002 m. tai buvo įrodyta moksliškai. Per pastaruosius beveik 20 metų įvairiose pasaulio šalyse atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad medicinos studentai neurologiją vertina kaip pačią sudėtingiausią discipliną, savo neurologines žinias įvertina prasčiausiai, o susidūrę su nervų liga sergančiu pacientu, mažiausiai pasitiki savo kompetencijomis. Manoma, kad neurofobiją lemia sudėtinga neuroanatomija, sudėtinga neurologinė apžiūra, per trumpa mokymo trukmė, prasta studijų kokybė, neurologiją dėsto nepraktikuojantis neurologas ir stigma, kad neurologai yra nepatenkinti savo profesija. Neurofobijos priežasčių suvokimas ir neurofilijos skatinimas ne tik padidintų medicinos studentų norą rinktis neurologo profesiją, bet ir pagerintų nervų ligomis sergančių pacientų priežiūrą bei gydymą.

Raktažodžiai: neurofobija, neurofilija.

 

Summary

Neurophobia can be defined as a fear of neurosciences and clinical neurology experienced by students, residents, and doctors due to their inability to apply their knowledge of basic sciences to clinical situations. The concept of neurophobia was first mentioned by Ralph Jozefowicz in 1994, but only in 2002 neurophobia was scientifically proven. Since then, research around the world has shown that medical students rate neurology as the most complex discipline, have the lowest level of confidence in their neurological knowledge, and feel the least confident in their competencies when assessing patients with neurological problems. Neurophobia is thought to be caused by: too short a training period, poor study quality, complex neuroanatomy, difficult neurological examination, neurology training by a non-practicing neurologist, and the stigma that neurologists are dissatisfied with their profession. Medical students and doctors find neurology difficult. Understanding the causes of neurophobia and promoting neurophilia would not only increase the willingness of medical students to choose the profession of neurologist, but also improve the care and treatment of patients with neurological diseases.

Keywords: neurophobia, neurophilia.

 

Straipsnis lietuvių kalba su santrauka anglų k. | Article in Lithuanian with English summary

DOI: 10.29014/ns.2021.25

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2021. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai