Cirkadinio ritmo ypatumų ir chronotipų ryšys su išsėtine skleroze: literatūros apžvalga
Relationship between circadian rhythm characteristics and chronotypes with multiple sclerosis: literature review

Jonušaitė I., Sakalauskaitė-Juodeikienė E., Mameniškienė R., Kizlaitienė R.
Neurologijos seminarai 2021; 25(89): 130-137.

Santrauka

Cirkadinio ritmo sutrikimai – tai neatitiktis tarp paciento miego įpročių ir normalaus, įprastinio miego modelio, atsižvelgiant į paros laiką. Cirkadinio ritmo sutrikimai paveikia darbingumo lygį dieną, blogina gyvenimo kokybę. Chronotipas – tai cirkadinio ritmo elgesio pasireiškimas, asmens polinkis miegoti tam tikru metu per 24 valandas. Cirkadinio ritmo sutrikimai ir padidėjusios prouždegiminių citokinų koncentracijos literatūroje yra įvardijami kaip svarbiausi sergančiųjų išsėtine skleroze miego homeostazę veikiantys faktoriai. Cirkadinio ritmo variacijų atpažinimas ir gydymas tikslinėje išsėtinės sklerozės pacientų populiacijoje gali būti reikšmingas, valdant ligonio nuovargį, išsaugant kognityvines funkcijas ir gerinant bendrą gyvenimo kokybę. Siame straipsnyje apžvelgiami literatūros duomenys apie cirkadinio ritmo veikimo principus, jo pusiausvyros sutrikimus, cirkadinio ritmo ir chronotipų vertinimo metodus, cirkadinio ritmo, melatonino koncentracijos ir oksidacinio streso ryšį su išsėtine skleroze.

Raktažodžiai: cirkadinis ritmas, chronotipas, išsėtinė sklerozė, melatoninas, oksidacinis stresas.

 

Summary

Circadian rhythm disorder is described as discrepancy between person’s sleep habits and usual, generally accepted sleep model during 24-hour period. Circadian rhythm disorders affect not only person’s working capacity during the day but also may reduce quality of life. The term chronotype refers to a specific circadian rhythm manifestation – person’s preference to sleep and to be awake at some point of 24-hour period. Both circadian rhythm disorders and increased serum levels of proinflammatory cytokines are considered as factors negatively affecting sleep homeostasis among patients with multiple sclerosis. It is important to recognize and manage circadian rhythm variations and associated sleep disorders among patients with multiple sclerosis in order to reduce fatigue, improve cognitive functions and mood, and general quality of life. In this review article, we describe mechanism of action of circadian rhythm, its imbalances, objective and subjective evaluation methods of circadian rhythm and chronotypes, as well as relationship between circadian rhythm characteristics, chronotypes, melatonin concentration, oxidative stress, and multiple sclerosis.

Keywords: circadian rhythm, chronotype, multiple sclerosis, melatonin, oxidative stress.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2021.18

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2021. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai