Sėkmingas trombolizės pritaikymas ligoniui su ūmiu išeminiu insultu ir ūmia subkonjunktyvine hemoragija: atvejo pristatymas
Successful thrombolysis for acute ischemic stroke in the presence of hyposphagma: a clinical case report

Ulianskaitė G., Timinskaitė A., Valaikienė J.
Neurologijos seminarai 2020; 24(85): 271-273.

Santrauka

Įvadas. Insulto atveju skubi trombolizė intraveniniu audinių plazminogeno aktyvatoriumi, taikoma pagal standartines indikacijas, teikia neabejotiną naudą. Klinikinėje praktikoje tenka susidurti su situacijomis, neaprašytomis standartinėse gydymo schemose. Aprašomas klinikinis atvejis, kai ligonei įvyko ūmus išeminis insultas, o prieš dieną – neskausmingas pakraujavimas į akį. Gydytojų komanda turėjo skubiai įvertinti susidariusią situaciją, galimą trombolizės riziką ir priimti tinkamiausią ligonei sprendimą.
Atvejo aprašymas. 70 metų moteris atvežta į ligoninę dėl staiga prieš 2,5 valandos nusilpusių dešiniųjų galūnių. Atlikus galvos smegenų kompiuterinę tomografiją, nustatyta superūmios išemijos zona kairiojoje frontoparietalinėje srityje. Neurologas diagnozavo ūmų išeminį insultą kairiosios vidurinės smegenų arterijos baseine su lengvo laipsnio dešiniąja hemipareze, oftalmologas – subkonjunktyvinę hemoragiją (hyposphagma). Nesant absoliučių kontraindikacijų, atlikta sisteminė intraveninė trombolizė audinių plazminogeno aktyvatoriumi. Neurologinė simptomatika regresavo per parą, o po trijų dienų stebėta žymi hiposfagmos rezorbcija. Ligonė pasveiko, iš ligoninės išrašyta be liekamųjų neurologinių reiškinių.
Išvados. Pateiktas klinikinis atvejis prisideda prie įrodymų, kad sisteminė trombolizė yra saugus ir efektyvus gydymo būdas, ištikus ūmiam išeminiam insultui kartu su ūmia subkonjunktyvine hemoragija.

Raktažodžiai: audinių plazminogeno aktyvatorius, hiposfagma, subkonjuktyvinė hemoragija, trombolizė, ūmus išeminis insultas.

 

Summary

Background. In cases with standard indications and contraindications for the treatment of acute stroke, urgent thrombolysis with intravenous tissue plasminogen activator provides undoubted benefit. However, atypical situations not described in standard treatment guidelines may occur in daily clinical practice. Hence, a clinical case of a patient with an acute ischemic stroke and concomitant ocular bleeding is presented. The medical team needed to urgently evaluate the additional risk of ocular bleeding and make the most appropriate decision on using thrombolytic stroke therapy.
Case presentation. A 70-year-old female with acute right-sided weakness was admitted to the emergency department within 2.5 hours. Cerebral computed tomography revealed hyperacute ischemia in the left frontal-parietal area. The neurologist diagnosed an acute ischemic stroke in the left middle cerebral artery with mild right-sided hemiparesis, and the ophthalmologist diagnosed subconjunctival haemorrhage (i.e. hyposphagma). In the absence of absolute contraindications, intravenous thrombolysis with tissue plasminogen activator was performed. The neurological symptoms regressed within one day and the hyposphagma was significantly reabsorbed within three days. The patient was discharged without residual deficits.
Conclusions. The presented clinical case contributes to the positive evidence that systemic thrombolysis is a safe and effective method for the treatment of an acute ischemic stroke in the presence of hyposphagma.

Keywords: acute ischemic stroke, subconjunctival haemorrhage, hyposphagma, thrombolysis, tissue plasminogen activator, case report.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2020.35

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai