Demencija sergančių pacientų priežiūros rekomendacijos COVID-19 pandemijos metu
Dementia care recommendations during the COVID-19 pandemic

Audronytė E., Sutnikienė V., Kaubrys G.
Neurologijos seminarai 2020; 24(84): 136-137.

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiamos JAV Alzheimerio ligos asociacijos, Europos neurologų asociacijos demencijos mokslinės darbo grupės ir Europos šalių nacionalinių Alzheimerio ligos asociacijų rekomendacijos, skirtos demencija sergančius pacientus prižiūrintiems asmenims ir ilgalaikę šių pacientų priežiūrą teikiantiems sveikatos priežiūros specialistams COVID-19 pandemijos metu. Išskiriami pagrindiniai priežiūros aspektai ir kylantys sunkumai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti, prižiūrint demencija sergančius pacientus namuose ir jiems esant slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje, šioje greitai besikeičiančioje ekstremalioje situacijoje.

Raktažodžiai: demencija, Alzheimerio liga, COVID-19, pandemija.

 

Summary

The recommendations for dementia caregivers and health care professionals in long-term care facilities during the COVID-19 pandemic published by the Alzheimer’s Association, the European Academy of Neurology Dementia Scientific Panel, and Alzheimer Europe are presented in this review article. The main aspects of care and the emerging difficulties that should be taken into account when caring for dementia patients at home and in nursing homes in this rapidly changing emergency are highlighted.

Keywords: dementia, Alzheimer’s disease, COVID-19, pandemic.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.19

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai