Infekcinio encefalito diagnostika ir gydymas imunosupresinių būklių metu: klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga
Infectious encephalitis diagnosis and treatment in immunosupressed patients: a case report and review of literature

Jokubaitis M., Valaikienė J.
Neurologijos seminarai 2019; 23(80): 98-105.

Santrauka

Infekcinis encefalitas imunosupresinių būklių metu yra neretai pasitaikanti, greitos diagnostikos ir ankstyvo gydymo reikalaujanti būklė, galinti sąlygoti sunkų neurologinį deficitą ir net ligonio mirtį. Ši problema tampa itin aktuali didėjant sergamumui onkologinėmis ir autoimuninėmis ligomis, kurios yra gydomos imunosupresiniu poveikiu pasižyminčiais vaistais. Esant imunosupresinei būklei, infekcinio encefalito diagnostika yra sudėtinga, nes klinikiniai simptomai, laboratorinių ir instrumentinių tyrimų pokyčiai dažnai yra silpniau išreikšti ar imituojantys neinfekcinės kilmės susirgimus. Todėl imunosupresiniams ligoniams, kuriems staiga pasireiškia neurologinė židininė simptomatika, būtina įtarti neuroinfekciją, net ir nesant encefalitui būdingų klinikinių požymių. Laiku nustačius infekcinio encefalito diagnozę ir pradėjus gydymą, gerėja ligos prognozė. Šiame straipsnyje pristatomas sudėtingas netipinis klinikinis atvejis, kai 62 m. ligoniui, sergančiam mielomine liga, ūmus meningoencefalitas debiutavo insultui būdinga klinika. Taip pat apžvelgiama literatūra, susijusi su infekcinio encefalito klinikiniu pasireiškimu, diagnostika ir gydymo rekomendacijomis imunosupresinių būklių metu.

Raktažodžiai: neuroinfekcija, encefalitas, imunosupresija, diagnostika, gydymas.

 

Summary

Infectious encephalitis in immunosuppressed patients is a common and urgent condition that requires rapid diagnosis and early treatment. The disease can lead to severe neurological deficit and eventually result in the death of the patient. Usually infectious encephalitis presents with fever, headache, focal neurological deficits, and altered state of consciousness. Immunosuppressed patients pose a great differential diagnostic challenge since clinical symptoms, laboratory findings, and imaging tests are often attenuated and may imitate stroke or other non-infectious diseases. Therefore, infectious meningoencephalitis should be suspected in all immunosuppressed patients with acute focal neurological symptoms, even in the absence of fever and meningeal signs. Accordingly, physician should thoroughly evaluate patient’s history, perform detailed physical examination, and carefully interpret test results. Early diagnosis and initiation of appropriate treatment of bacterial meningoencephalitis correlates with better prognosis for the patient. This article describes an atypical clinical case of a bacterial meningoencephalitis with stroke-like symptoms in a patient with multiple myeloma. In addition, the article reviews clinical presentation, diagnostic and treatment recommendations of infectious encephalitis in immunosuppressed patients.

Keywords: neuroinfection, encephalitis, immunosuppression, diagnosis, treatment.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2019.15

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2019. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai