Geriamųjų vaistų, skirtų išsėtinei sklerozei gydyti, ypatumai. Kiek individualios genetinės ypatybės lemia gydymo efektyvumą?
Multiple sclerosis: overview of orally administrated disease-modifying drugs. Do genetics influence the success of treatment?

Ovčinikova A., Kizlaitienė R.
Neurologijos seminarai 2019; 23(79): 20-25.
Santrauka

Išsėtinė sklerozė yra pagrindinė įgytos neurologinio pobūdžio negalios priežastis jauno amžiaus asmenims. Ligos eigą modifikuojančių vaistų sukūrimas ir įdiegimas į klinikinę praktiką yra itin svarbus, nes užkerta kelią naujiems išsėtinės sklerozės recidyvams ir negalios progresavimui. Injekciniai (glatiramero acetatas, β interferonai) ir infuziniai (natalizumabas, alemtuzumabas) ligos eigą modifikuojantys vaistai yra efektyvūs ir plačiai taikomi, tačiau ilgametė injekcinė arba infuzinė terapija išvargina išsėtinės sklerozės pacientus, todėl jie labiau pageidauja geriamosios vaistų formos. Šiame straipsnyje pateikiame trumpą geriamųjų vaistų, skirtų išsėtinei sklerozei gydyti (fingolimodo, dimetilfumarato ir teriflunamido), apžvalgą. Taip pat atkreipiame dėmesį į polimorfinių genetinių variacijų HLA regione svarbą išsėtinės sklerozės patogenezėje ir organizmo atsakui į ligos eigą modifikuojantį gydymą.

Raktažodžiai: išsėtinė sklerozė, peroraliniai vaistai, fingolimodas, dimetilfumaratas, teriflunamidas, efektyvumas, žmogaus leukocitų antigenas.

 

Summary

Multiple sclerosis (MS) is the main cause of acquired neurological disability in the young people. In MS treatment, disease modifying therapies (DMTs) are essential to reduce disease progression by suppressing the inflammatory response responsible for promoting lesion formation. Injectable (Interferons and Glatiramer acetate) and infusion (Natalizumab, Alemtuzumab) therapies are both effective however rather exhausting for patients. Recently, in addition to the injectable and infusion DMTs, new orally administered drugs have been approved for MS therapy: fingolimode, dimethyl fumarate, and teriflunomide. These drugs act with different mechanisms on the immune system and are more comfortable for MS patients. In this review we provide a systematic description of the new oral drugs fingolimod, dimethyl fumarate and teriflunomide and also introduce the influence of polymorphic gene variants in the Human Leukocyte Antigen region on the risk of developing MS and its progression and effectiveness of DMTs.

Keywords: multiple sclerosis, orally administrated drugs, fingolimod, dimethyl fumarate, teriflunamide, human leukocite antigen.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2019.03

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2019. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai