TURINYS

Specialybė

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-469 „Dėl medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S133-S134. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-279 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 115:2005 „Gydytojas neurologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S135-S139. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 58 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 79:2000 „Gydytojas neurochirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S140-S144. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S145-S148. [pdf]

Paslaugų detalizavimas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 666 „Dėl neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S149-S153. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-307 „Dėl vaikų neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S154-S160. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 652 „Neurochirurgijos stacionarinių tretinio lygio vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialieji reikalavimai“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S161-S171. [pdf] [pdf]

Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 1K-87 „Dėl stacionarinių paslaugų grupių sąrašų patvirtinimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S172-S179. [pdf]

Diagnostika ir gydymas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 422 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“ (Epilepsija)
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S180-S183. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-288 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, metodikų patvirtinimo“ (Parkinsono liga)
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S184-S186. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 382 „Dėl Alzheimerio ligos diagnozavimo ir gydymo metodų bei Alzheimerio ligos diagnostinių kriterijų patvirtinimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S187-S188. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 750 „Dėl kompensuojamo gydymo beta interferonais sergant išsėtine skleroze skyrimo tvarkos“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S189. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-599 „Dėl kompensuojamojo gydymo botulino toksinu (BTX-A) dinaminės „arklio“ pėdos deformacijos, atsiradusios sergant vaikų cerebriniu paralyžiumi“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S190-S191. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 422 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“ (Neuroleptikų pašalinis poveikis)
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S192-S193. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 229 „Dėl ligų ir parodymų, kuriems taikomos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos intervencinės radiologijos procedūros bei kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, patvirtinimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S194. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 136 „Dėl ultragarsinių tyrimų skyrimo indikacijų“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S195. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-430 „Dėl invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų patvirtinimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S196-S198. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 84 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S199-S201. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 529 „Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S202. [pdf]

Invalidizacija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2005 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S203-S204. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 196/40 „Dėl funkcinių būklių, dėl kurių pripažįstama visiška invalido negalia, sąrašo patvirtinimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S205-S206. [pdf]

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. A1-168/V-499 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S207-S209. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V-298/158/A1-86 „Dėl sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių patvirtinimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S210-S212. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 397 „Dėl sunkių traumų klasifikacinių požymių“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S213. [pdf]

Kiti teisiniai aktai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-800 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-177 „Dėl sunkių ligų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S214-S215. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 386 „Dėl ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašo patvirtinimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S216. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 404/96 „Dėl medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašo patvirtinimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S217. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-150/66 „Dėl 2002 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo Nr. 345/196 „Dėl teisėjų sveikatos patikrinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S218. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 549/313 „Dėl 2002 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo Nr. 433/233 „Dėl antstolių sveikatos patikrinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S219. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-559/240 „Dėl notarų sveikatos tikrinimo tvarkos patvirtinimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S220. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. V-481 „Dėl sąrašo lėtinių ligų, kurių sunkiomis formomis sergantiems asmenims suteikiama teisė į valstybės paramą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, patvirtinimo“
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S221. [pdf]

Straipsnių autoriams
Neurologijos seminarai 2005; 3(25): S224.

Įrašo autorius Neurologijos seminarai