TURINYS

Apžvalginiai moksliniai straipsniai

Alzheimerio ligos diagnostika ir gydymas: rekomendacijų apžvalga
Kaubrys G., Budrys V.
Neurologijos seminarai 2004; 2(20): 5-9. [pdf]

Vaikų su sunkiu cerebriniu paralyžiumi išgyvenamumas: trumpa apžvalga
Plioplys A. V.
Neurologijos seminarai 2004; 2(20): 10-19. [pdf]

Galvos skausmų patofiziologija
Liesienė V.
Neurologijos seminarai 2004; 2(20): 20-24. [pdf]

Deaferentaciniai skausmai ir jų neurochirurginis gydymas
Jaržemskas E., Kvaščevičius R., Bračiulienė I.
Neurologijos seminarai 2004; 2(20): 25-29. [pdf]

Suaugusių žmonių epilepsijos gydymo principai
Mameniškienė R.
Neurologijos seminarai 2004; 2(20): 30-34. [pdf]

Originalūs moksliniai darbai

Galvos smegenų kompiuterinės tomografijos vertė diagnozuojant spontaninę subarachnoidinę hemoragiją
Vaitkevičius G., Šidiškis J., Lukoševičius S.
Neurologijos seminarai 2004; 2(20): 35-39. [pdf]

Botulino toksino veiksmingumas ir saugumas gydant idiopatinę kaklinę distoniją
Klimašauskienė A., Budrys V., Keris V., Supe I.
Neurologijos seminarai 2004; 2(20): 40-44. [pdf]

Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų Klaipėdos mieste 1994-2002 metais
Kazlauskas H., Janušonis V., Žemaitytė D., Raškauskienė N., Radžiuvienė R.
Neurologijos seminarai 2004; 2(20): 45-49. [pdf]

Ligonių, patyrusių stresą, psichoemocinė būklė ir miego sutrikimai
Valadkevičienė D., Jatužis D., Rimdeika G. J., Gaudėšienė J.
Neurologijos seminarai 2004; 2(20): 50-54. [pdf]

Klinikiniai atvejai

Idiopatinis akiduobės pseudotumoras – reta, bet išgydoma liga
Klimašauskienė A., Eriksonienė B., Kuzmickienė J.
Neurologijos seminarai 2004; 2(20): 55-58. [pdf]

Mikrochirurginė nugaros smegenų užpakalinio rago destrukcija, gydant deaferentacinius skausmus po peties rezginio išrovimo
Kvaščevičius R., Bračiulienė I., Jaržemskas E.
Neurologijos seminarai 2004; 2(20): 59-63. [pdf]

Mokslo naujienos
Neurologijos seminarai 2004; 2(20): 64-65. [pdf]

Planuojami neurologijos ir neurochirurgijos gydytojų tobulinimosi kursai 2005 m.
Neurologijos seminarai 2004; 2(20): 66-67. [pdf]

Straipsnių autoriams
Neurologijos seminarai 2004; 2(20): 68.

Įrašo autorius Neurologijos seminarai