TURINYS

Apžvalginiai straipsniai

Kognityviniai, afektiniai ir psichoziniai sutrikimai sergant išsėtine skleroze
Kizlaitienė R., Budrys V., Kaubrys G., Danilevičiūtė V.
Neurologijos seminarai 2008; 12(38): 189-198. [pdf]

Klinikiniai tyrimai

Smurto prieš vaikus būklė ir problemos Lietuvoje
Labanauskienė J., Siaurusaitis B.
Neurologijos seminarai 2008; 12(38): 199-203. [pdf]

Delyro įtaka pagyvenusių psichiatrijos įstaigos pacientų išgyvenamumui
Deksnytė A., Aranauskas R.
Neurologijos seminarai 2008; 12(38): 204-211. [pdf]

Medicinos istorija ir menas

Meilė ir lytinis gyvenimas eponimuose
Survilaitė D.
Neurologijos seminarai 2008; 12(38): 212-223. [pdf]

Klinikinis atvejis

Širdies miksomos neurologiniai simptomai. Klinikiniai atvejai
Sereikė I., Kizlaitienė R., Budrys V., Parnarauskienė R., Kaubrys G.
Neurologijos seminarai 2008; 12(38): 224-229. [pdf]

Laiškas redakcijai

Trumpalaikiai sąmonės atgavimo epizodai po gydymo zolpidemu. Klinikinis atvejis
Markvaldienė G.
Neurologijos seminarai 2008; 12(38): 230. [pdf]

Europos neurologų draugijų federacijos nuorodos

Parkinsono ligos gydymo apžvalga. Europos neurologų draugijų federacijos ir Judėjimo sutrikimų draugijos Europos skyriaus pranešimas. I dalis: ankstyva (nekomplikuota) Parkinsono liga
Neurologijos seminarai 2008; 12(38): 231-239. [pdf]

Lietuvos mokslo kronika

Apgintų disertacinių darbų santraukos
Neurologijos seminarai 2008; 12(38): 240-250. [pdf]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“ (Ištraukos) (2008 m. spalio 10 d. Nr. V-973)
Neurologijos seminarai 2008; 12(38): 251-253. [pdf]

Straipsnių autoriams
Neurologijos seminarai 2008; 12(38): 254. [pdf]

Įrašo autorius Neurologijos seminarai