Neurofilamentų lengvosios grandinės vaidmuo neurologinių ligų kontekste
The role of neurofilament light chain in the context of neurological disorders

Taluntienė V., Motiekaitytė R., Kizlaitienė R., Giedraitienė N., Kaubrys G.
Neurologijos seminarai 2020; 24(86): 291-298.

Santrauka

Neurofilamentų lengvoji grandinė (NFL) yra struktūrinis neuronų citoplazmos baltymas. Daugiausia jo randama dideliuose mielinizuotuose aksonuose. Įvykus aksonų pažeidimui, didėja NFL koncentracija smegenų skystyje ir kraujyje, todėl tai gali būti jautrus įvairių, ypač neurodegeneracijos ir uždegimo sukeltų, neurologinių ligų žymuo. Tobulėjant NFL koncentracijos kraujyje matavimo metodikoms, atsiveria galimybės stebėti jos dinamiką susirgimo eigoje, vertinti atsaką į gydymą. Daugėja duomenų, kad NFL gali būti ir naudingas prognostinis rodiklis. Šiame apžvalginiame straipsnyje pateikiami literatūros duomenys apie NFL tyrimus ir reikšmę demencijų, šoninės amiotrofinės sklerozės, su ŽIV asocijuotų neurokognityvinių sutrikimų, išsėtinės sklerozės ir kitų ligų kontekste.

Raktažodžiai: neurofilamentų lengvoji grandinė, aksonų pažeidimas, neurodegeneracinės ligos, išsėtinė sklerozė.

 

Summary

Neurofilament light chain (NFL) is a structural neuronal protein highly expressed in large myelinated axons. Axonal damage leads to increased NFL levels in cerebrospinal fluid and blood. Therefore, it could be a potential diagnostic biomarker for various neurological disorders, especially caused by neurodegeneration and inflammation. New sensitive immunoassays for NFL measurement in the blood offer possibilities of monitoring disease progression and assessing treatment response. An increasing amount of data suggests that NFL could also be a prognostic marker for many disorders. The purpose of this article is to review the literature on the role of NFL in the context of dementia, amyotrophic lateral sclerosis, HIV-associated neurocognitive disorders, multiple sclerosis, and other neurological diseases.

Keywords: neurofilament light chain, axonal damage, neurodegeneration, multiple sclerosis.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.37

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai