Neurologinė apžiūra keičiasi…
Neurological examination is changing

Jasionis A., Mameniškienė R.
Neurologijos seminarai 2020; 24(84): 89-93.

Santrauka

COVID-19 pandemijos metu pirmenybė teikiama nuotolinėms konsultacijoms, o tiesioginių metu apžiūra turi būti trumpa ir tikslinga, vengiama nebūtinų tiesioginio kontakto veiksmų. Šio komentaro tikslas: pasiūlyti tam tikras tradicinės neurologinės apžiūros modifikacijas, siekiant sutrumpinti apžiūros trukmę ir vengti potencialiai didesnės epidemiologinės rizikos veiksmų. Aptariamos trys situacijos: COVID-19 sergančio paciento apžiūra, skubi neurologinė apžiūra ir apžiūra nuotolinės vaizdo konsultacijos metu.

Raktažodžiai: neurologinė apžiūra, COVID-19.

 

Summary

Patient examination during the COVID-19 pandemic should be short and fruitful, physicians should avoid unnecessary actions of direct contact. In certain situations, remote consultations are preferred. This commentary proposes several modifications to the neurological exam to make it shorter and to avoid potential actions of higher epidemiological risk. Three situations are discussed: examination of the patient with COVID-19, urgent neurological examination, and teleneurological examination.

Keywords: neurological examination, COVID-19.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.11

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai