Klinikinis atvejis: Guillain-Barré sindromas ir galima asociacija su Laimo liga
Case report: Guillain-Barré syndrome and possible association with Lyme disease

Muliuolis I., Tilindytė E., Samaitienė R.
Neurologijos seminarai 2019; 23(82): 221-227.

Santrauka

Guillain-Barré sindromas (GBS) yra ūminė uždegiminė demielinizuojanti ar aksonus pažeidžianti polineuropatija. Jai būdingi jutimo, motorikos ir refleksų sutrikimai, galvinių nervų pažeidimas, autonominiai sutrikimai, rečiau gali pasireikšti centrinės nervų sistemos pažeidimai. Tai – gyvybei pavojinga būklė, dėl kurios pacientai skubiai kreipiasi į priėmimo-skubios pagalbos skyrių dėl progresuojančio skausmo, paralyžiaus ir (arba) kvėpavimo sutrikimų, kurie, laiku neskyrus gydymo, gali baigtis mirtimi. Ankstyvas šios būklės diagnozavimas ir gydymas yra labai svarbūs siekiant užkirsti kelią letaliai baigčiai. Nors su GBS etiologija siejama daugybė infekcijų, ryšys su Laimo liga nustatomas labai retai. Laimo liga – tai Ixodes genties erkių platinamų Borrelia burgdorferi sukeliama infekcija, pasireiškianti odos, sąnarių, nervų sistemos ir širdies pažeidimais. Straipsnyje aprašomas klinikinis atvejis: 8 metų pacientas, kuriam buvo diagnozuotas GBS ir Laimo liga, esant atitinkamiems klinikiniams požymiams, įskaitant meninginius simptomus, progresuojantį tirpimą ir silpnumą rankose bei kojose abipus per ne visą savaitę, veidinio nervo abipusę parezę ir arefleksiją. Nors GBS diagnozė buvo neabejotina, Laimo ligos diagnostika buvo apsunkinta dėl įvairių aplinkybių, kurias nagrinėdami ieškojome kliniškai reikšmingo ryšio tarp abiejų minėtų patologijų. Pradėjus gydymą intraveniniu imunoglobulinu ir ceftriaksonu, paciento simptomai palaipsniui išnyko.

Raktažodžiai: Guillain-Barré sindromas, Laimo liga, molekulinė mimikrija, diagnostiniai sunkumai.

 

Summary

Guillain-Barré syndrome (GBS) is an acute inflammatory demyelinating or axon-damaging polyneuropathy. It is characterized by sensory, motor and reflex disorder, damaged cranial nerves, autonomic disorders, and, less frequently, damage to the central nervous system. This is a life-threatening condition that urges patients to seek emergency treatment for progressive pain, paralysis and/or respiratory distress that can cause death in the absence of timely treatment. Early diagnosis and treatment of this condition are very important in preventing fatal outcome. Although many infections are associated with the etiology of GBS, correlation with Lyme disease is determined very rarely. Lyme disease is a tick-borne Borrelia burgdorferi infection that can cause lesions of multiple organ systems: usually the skin, joints, nervous system, and the heart. This case report presents an 8-year-old boy who was admitted to the hospital because of progressive weakness in the extremities, meningeal signs, bilateral facial nerve paresis, and areflexia. The patient was diagnosed with GBS and Lyme disease; and symptoms of the patient gradually disappeared following the treatment with intravenous immunoglobulin and ceftriaxone. Although the diagnosis of GBS was definite, the diagnosis of Lyme disease was complicated by a variety of circumstances which we analyse in this article. We also discuss a possible connection between the two pathologies.

Keywords: Guillain-Barré syndrome, Lyme disease, molecular mimicry, diagnostic difficulties.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2019.29

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2019. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai