2019 m. gruodžio 4 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje atidaryta lietuvių kilmės JAV neurologo bei menininko Audriaus V. Plioplio kilnojama paroda „Atminties gijos“. Ši paroda skirta Bibliotekos 75-mečiui paminėti. Ją sudaro 17 menininko kūrinių iš serijų „Atmintis“ (ang. Memory), „Sibilės“ (ang. Sybils) ir „Sibiro sielos“ (ang. Siberia Souls). Parodą LMB bus galima apžiūrėti iki 2020 m. sausio 31 dienos. Vėliau ji bus eksponuojama kitose Lietuvos bibliotekose bei kultūros įstaigose. Maloniai kviečiame apsilankyti.
Daugiau informacijos LMB svetainėje: https://bit.ly/37MLoMs

Eglė Sakalauskaitė – Juodeikienė. Atminties gijos A. V. Plioplio kūryboje (recenzija)

V. Plioplio parodos atidarymas LMB. Beatos Žukienės nuotraukos.

A.V. Plioplys, Libyan Sybil. Iš www.plioplys.net

Įrašo autorius Neurologijos seminarai