Mėnuo: July 2020

2020; 24(84): 82-88

COVID-19 – naujas iššūkis medicinos bendruomenei COVID-19 – a new challenge for the medical community Valančius D., Kasiulevičius V. Neurologijos seminarai 2020; 24(84): 82-88. Santrauka Koronavirusai yra svarbūs žmogaus ir gyvūnų patogenai. 2019 m. pabaigoje buvo nustatyta, kad naujas koronavirusas...

/ 2020.07.06