Uždegiminės demielinizuojančios polineuropatijos ir jų gydymo rekomendacijos COVID – 19 pandemijos metu. Literatūros apžvalga
Inflammatory demyelinating polyneuropathies and patient management during the COVID-19 pandemic.
Literature review

Bunevičiūtė R., Klimašauskienė A.
Neurologijos seminarai 2020; 24(84): 145-151.

Santrauka

Uždegiminės demielinizuojančios polineuropatijos – retos, tačiau potencialiai gydomos ligos. Dėl savo klinikinio heterogeniškumo šios polineuropatijos kelia daug diagnostinių ir gydymo iššūkių kasdieninėje praktikoje. Pasikeitusi epidemiologinė situacija, aplinkos veiksniai taip pat gali didinti demielinizuojančių polineuropatijų sergamumo rodiklius. Šiame straipsnyje aptariamos ūmios ir lėtinės uždegiminės demielinizuojančios polineuropatijos, jų formos, diagnostikos ir gydymo ypatumai COVID-19 pandemijos metu.

Raktažodžiai: Guillain-Barré sindromas, lėtinė uždegiminė demielinizuojanti polineuropatija, COVID-19.

 

Summary

Inflammatory demyelinating polyneuropathies are rare but potentially treatable disorders. They can cause a lot of difficulties in daily practice due to their clinical heterogeneity and long term immunosuppressive treatment. Environmental and epidemiological changes may increase the incidence of the demyelinating polyneuropathies. This article considers the main clinical features, basics of diagnosis and treatment of acute and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathies with a special attention to the management of patients during the COVID-19 pandemic.

Keywords: Guillain-Barré syndrome, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, COVID-19.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.21

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai