COVID-19, karantinas ir miego sutrikimai: literatūros apžvalga
COVID-19 infection, quarantine, and sleep disorders: literature review

Sakalauskaitė-Juodeikienė E.
Neurologijos seminarai 2020; 24(84): 119-124.

Santrauka

Jau senovėje žinota, kad poilsis ir miegas yra gyvybiškai svarbūs, tokie pat reikšmingi kaip kvėpavimas, valgymas ir kitos organizmo funkcijos. Per pastaruosius 30 metų nustatyta aiški sąsaja tarp pakankamo, kokybiško miego ir darnaus imuninės sistemos funkcionavimo. Šiame straipsnyje apžvelgsiu virusinės infekcijos sukeliamus miego pokyčius ir pateiksiu įrodymų, kad miego trūkumas veikia kaip reikšmingas funkcinę imunosupresiją sukeliantis faktorius. Taip pat apžvelgsiu naujausią mokslinę literatūrą, kurioje pastaruoju metu skelbiama, kad melatonino ar melatonino receptorių agonistų skyrimas ligoniams, gydomiems reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose dėl COVID-19, gali pagerinti šių ligonių miegą, sumažinti ūmių sąmonės sutrikimų išsivystymo riziką ir apsaugoti ligonius nuo „citokinų audros“ bei tolesnio kvėpavimo sistemos pažeidimo. Galiausiai bus išaiškinta, kaip kokybiškas, pakankamas miegas ir miego higienos rekomendacijų laikymasis šioje sudėtingoje situacijoje gali būti vienas svarbiausių veiksnių, reguliuojančių mūsų elgesį, emocijas ir lemiančių tinkamas imuninės sistemos funkcijas.

Raktažodžiai: miego sutrikimai, virusinė infekcija, ūmios fazės atsakas, COVID-19, melatoninas.

 

Summary

It has been known since ancient times that rest and sleep are vital, as are breathing, eating, and other bodily functions. Over the last 30 years, a clear link has been established between adequate sleep and the proper functioning of the immune system. In this article, the author reviews sleep changes caused by viral infection and provides evidence that sleep deprivation acts as a significant factor in functional immunosuppression. The author reviews recent scientific literature suggesting that the administration of melatonin and melatonin receptor agonists for patients with COVID-19 infection treated in the intensive care unit can reduce prevalence of delirium and improve sleep quality, protect patients from “cytokine storm” and improve acute lung injury. Finally, it will be explained how adequate sleep and adherence to sleep hygiene recommendations in this difficult situation can be one of the most important factors regulating our behaviour and emotions and guaranteeing the proper functions of the immune system.

Keywords: sleep disorders, viral infection, acute phase response, COVID-19, melatonin.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.16

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai