Epilepsija ir COVID-19: neurologo, paciento ir nacionalinės sveikatos sistemos iššūkiai pandemijos metu
Epilepsy and COVID-19: challenges for the neurologist, patient, and national health system during a pandemic

Vaišvilas M., Jasionis A., Mameniškienė R.
Neurologijos seminarai 2020; 24(84): 112-118.

Santrauka

Nors dažniausiai COVID-19 pasireiškia respiracinio pobūdžio simptomais ir rečiau pasitaikančiu daugybiniu organų nepakankamumu, infekuotiems asmenims galimi ir įvairūs neurologiniai simptomai. Publikuoti COVID-19 sukeltų traukulių atvejai, nors jų sąsaja su epilepsija – abejotina. Sergančiam epilepsija asmeniui, užsikrėtus COVID-19 ir taikant gydymą priešvirusiniais vaistais, svarbi jų sąveika su vartojamais vaistais nuo epilepsijos. Psichologinė pacientų būsena taip pat yra svarbus veiksnys priepuolių kontrolei, o pandemija keičia lėtinėmis ligomis sergančiųjų priežiūrą. Šiame straipsnyje pateikiame literatūros apžvalgą apie simptominių traukulių, epilepsinės būklės gydymą, taip pat epilepsija sergančių asmenų priežiūrą COVID-19 pandemijos metu. Pateikiame naujausias rekomendacijas elektroencefalografijos tyrimo atlikimui.

Raktažodžiai: epilepsija, traukuliai, COVID-19, SARS-CoV-2, telemedicina, vaistų sąveika.

 

Summary

Although COVID-19 is most often associated with respiratory symptoms and less frequent multiple organ failure, a variety of neurological symptoms is possible in infected individuals. Cases of COVID-19-induced seizures have been reported, although their association with epilepsy is questionable. When a person with epilepsy is infected with COVID-19 and treated with antiviral drugs, the interaction of these drugs with antiepileptic drugs used is important. The psychological condition of patients is an important factor in controlling seizures, and the pandemic changes the care of patients with chronic diseases. In this article, we provide a review of the literature on the treatment of symptomatic seizures and status epilepticus, and the care of people with epilepsy during the COVID-19 pandemic. We also present the latest recommendations for electroencephalography.

Keywords: epilepsy, seizures, COVID-19, SAS-CoV-2, telemedicine, drug interactions.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.15

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai