TURINYS

Apžvalginiai moksliniai straipsniai

Depresijų diferencinė diagnostika somatinėse gydymo įstaigose
Daubaras G.
Neurologijos seminarai 2005; 2(24): 69-77.  [pdf]

Vaikų ir paauglių depresijos: klinikos ir diagnostikos ypatumai
Ribakovienė V.
Neurologijos seminarai 2005; 2(24): 78-84.  [pdf]

Bipolinio sutrikimo diagnostika ir gydymas pirminės sveikatos priežiūros įstaigose
Pečiukaitienė D.
Neurologijos seminarai 2005; 2(24): 85-96.  [pdf]

Nerimas sergant somatinėmis ligomis
Deksnytė A., Aranauskas R.
Neurologijos seminarai 2005; 2(24): 97-101.  [pdf]

Šiuolaikinis depresijų gydymas somatinėje medicinoje
Danilevičiūtė V., Adomaitienė V.
Neurologijos seminarai 2005; 2(24): 102-106.  [pdf]

Originalūs moksliniai darbai

Vidutinio amžiaus Kauno gyventojų mirtingumo nuo galvos smegenų insulto pokyčiai per pastaruosius 17 metų
Rastenytė D., Šopagienė D., Jurėnienė K.
Neurologijos seminarai 2005; 2(24): 107-112.  [pdf]

Multicentrinės piktybinės gliomos
Šilkūnas D., Deltuva V., Tamašauskas A., Jaškevičienė V., Škudas G., Matukevičius A., Gudinavičienė J.
Neurologijos seminarai 2005; 2(24): 113-117.  [pdf]

Medicinos istorija ir menas

Epilepsijos gydymas ir slauga Lietuvoje nuo XIX amžiaus antrosios pusės iki 1940 metų
Lignugarienė A.
Neurologijos seminarai 2005; 2(24): 118-122.  [pdf]

Klinikinis atvejis

Vėlyvoji išsėtinė sklerozė
Valaikienė J., Parnarauskienė R.
Neurologijos seminarai 2005; 2(24): 123-126.  [pdf]

Straipsnių autoriams
Neurologijos seminarai 2005; 2(24): 128.

Įrašo autorius Neurologijos seminarai